Seastars

Khách sạn hàng đầu tại Hải Phòng (Agoda.com) - Sea Stars Hotel

Khách sạn hàng đầu tại Hải Phòng (Agoda.com)

Khách sạn hàng đầu tại Hải Phòng (Agoda.com)

Dịch vụ xuất sắc, sạch sẽ đạt thang điểm 8 /10 là một khách sạn đáng để ở lại với các dịch vụ tốt nhất, các nhân viên nói tiếng Anh tốt và đã làm rất tốt nhất để giúp chúng tôi với yêu cầu của chúng tôi.Chúng tôi đặt khách sạn này bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ được gần với vịnh Hạ Long nhưng chúng tôi đã sai khách sạn cách Hạ Long 70 km. Khách sạn lại rất gần Đảo Cát Bà.

REGISTRATION CARD

All fields are required
Male Female
Own Account Company Booking Online
:
Check-In Online